Aktiviteter i Skælskør Firmasport

Vi vil rigtigt gerne have mange flere deltagere i alle aktiviteter, så skynd dig at tilmeld dig. Det er et billigt tilbud - med højt socialt samvær.

Tal med konen, kæresten og kollegaen, og udfordrer dem til at medvirke

Vi har et fromt ønske om at flere gerne vil deltage i det frivillige arbejde der skal få bestyrelsesarbejdet til at fungere. Vi har haft et par turbulente år, og hvis vi skal fortsætte som lokal enhed, skal der bidrages med at par personer som gerne vil deltage aktivt i arbejdet med at få lokalafdelingen til at fungere i vinterhalvåret.

God sæson